Ladda hem

Miljöpolicy!

Måleriservice i Östergötland AB skall fortlöpande arbeta för att minska miljöbelastningar inom måleriet. Miljöarbetet ska styras av lagliga krav samt en sammanvägning vad som är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Måleriservice i Östergötland AB ska uppfattas som ett miljövänligt företag och ha ett starkt miljöengagemang hos våra anställda.

Hur vi driver miljöarbetet

 • Måleriservice i Östergötland AB har som målsättning att använda sig av material som har lägsta inverkan på miljön. Vi samarbetar med våra stora leverantörer för att uppdatera oss på marknadens senaste produkter för att kunna leverera ett måleri som har minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi strävar efter att begränsa uppkomsten av avfall och att se till att avfall sorteras och lämnas i rätta återvinningssystem.
 • Vi försöker att få ner mängden transporter och bränsleförbrukning genom planering av arbetet vilket i sin tur leder till mindre transporter och ett väl upplagt arbete.
 • Fastställda miljömål skall uppnås och ständigt förbättras.

Riktlinjer för miljö

Måleriservice i Östergötland AB skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

 • Regelbundet förbättra verksamheten mot minskad miljöpåverkan.
 • Uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen.
 • Förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå p.g.a verksamheten.
 • Sätta konkreta mål för miljöarbetet.
 • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning samtidigt avsätta resurser för att miljöarbetet ska bli effektivt.
 • Ge kunderna korrekt och fullständig information om miljökonsekvenser av de måleritjänster vi erbjuder.
 • Sätta mål för förbättringar och följa upp dessa för att verksamheten ska bli ännu mer miljövänlig.

Söderköping 2007-05-12
Rikard Johansson, Måleriservice i Östergötland AB