bild

Om Måleriservice AB

Vi som jobbar i företaget heter Rikard Johansson, Clabbe Forsmark, Robert Karlsson och Andreas Alm. Vårt företag startades 2007 av Rikard Johansson som har ca 10 års erfarenhet av branschen, samt mycket gedigna kunskaper.

Vi har idag ett stort kontaktnät med diverse yrkesgrupper som samarbetspartners så att man kan få en helhetslösning vid en renovering eller nybyggnation.

Måleriservice AB har rating AA (god kreditvärdighet) i Soliditets kreditratingsystem.

Ladda hem ratingintyg

Produkter

Vi använder produkter från Mapei, Alcro och Nordsjö.

Miljöpolicy

Vi arbetar för att minska belastningar på miljön inom måleriet. Vi är ett miljövänligt företag med ett starkt engagemang för miljön.

bild

Läs mer »

Kvalitetspolicy

Måleriservice AB strävar efter att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden.

Läs mer »